Điều khoản

legitimist.net là trang web/blog cá nhân, là nơi tổng hợp, chia sẻ thủ thuật dành cho độc giả. Tất cả các bài viết, thông tin trên legitimist.net đều được tác giả tự viết hoặc biên dịch lại từ các trang web nước ngoài uy tín.

Trong các bài viết tại legitimist.net, sẽ có những liên kết với các trang web khác. Các liên kết này đã được tác giả xem xét, đọc và kiểm trã kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cung cấp cho các bạn nội dung với chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, sau một thời gian thì các liên kết này có thể bị mất đi, hoặc nội dung bị thay đổi bởi bên thứ ba, nằm ngoài sự kiểm soát của tác giả. Trong những trường hợp đó, rất mong nhận được sự thông báo của các bạn để chúng tôi điều chỉnh, đảm bảo chất lượng nội dung chính xác.

Các thông tin được legitimist.net lưu lại bao gồm trình duyệt bạn đang sử dụng, địa chỉ IP, loại trình duyệt, thói quen tìm kiếm, hành vi sử dụng, cookies, lịch sử duyệt web, thông tin địa chỉ email, tên tuổi v.v. sẽ hoàn toàn được giữ kín. Các thông tin này được bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối và không chia sẻ với bất kì bên thứ ba nào khác.

Xem thêm Chính sách bảo mật tại legitimist.net

Quyền sở hữu trí tuệ
Chủ quyền: Chúng tôi có toàn bộ quyền về dịch vụ và nội dung trang web này.

Bản quyền: Chúng tôi sở hữu và được chứng nhận bản quyền về dịch vụ và nội dung trang website legitimist.net. Theo như mục đích của những điều khoản mô tả bên dưới, theo quyền sở hữu trí tuệ và những luật tương tự theo vị trí địa lý của bạn, trừ việc ủy quyền trong những điều khoản ở bản thỏa thuận này, bạn không được vi phạm điều khoản nào dưới đây theo bất kỳ hình thức nào.

Lấy, tái bản, lưu giữ, phân phát, in, phát hành, trình bày, trang trí hay tạo những nội dung gì từ dịch vụ hay trang website legitimist.net.
Thương mại hóa những thông tin, sản phẩm hay dịch vụ lấy từ một phần dịch vụ hay trang web mà không được chúng tôi chấp nhận bằng văn bản truớc đó.
Xem Quy định về chia sẻ bài viết và bản quyền của legitimist.net

Các liên kết
Trang web này có thể chứa những liên kết đến trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi). Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các quy định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng và hãy đọc kỹ các quy định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

Từ chối đảm bảo
Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ nhân viên, các công ty có liên quan, các tổ chức liên kết với website legitimist.net, từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Chúng tôi không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web.
Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web.
Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.
Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.
Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.